Jump to content
Let's Fish Community

HenGW58

Members
 • Content Count

  31
 • Joined

 • Last visited

 • Days Won

  1

Everything posted by HenGW58

 1. Adm. znowu zepsułeś grę. Twoje działania są podejrzane - czyli prawdopodobnie okradasz graczy
 2. caspa 6 cze, 20:06 CEST Administracjo co to ma znaczyć samoczynnie okradacie ze zrobionych lel, miałem juz 252 a teraz 250 , z drugiego konta UKRADLIŚCIE mi ponad 100 mln monet. OPANUJCIE się ZŁODZIEJE - boście sprzęt wycofali a realne pieniądze ukradliście z czterech kont. Podejrzewam, że z każdego konta podkradacie jakieś banknoty czy monety - prawdopodobnie nikt z nas nie notuje po zakończeniu gry ile ma na koncie ( zwłaszcza ci co mają wile kont) dlatego wam się udaje - JESTEŚCIE ZWYKŁYMI ZŁODZIEJAMI.
 3. Administracjo co to ma znaczyć samoczynnie okradacie ze zrobionych lel, miałem juz 252 a teraz 250 , z drugiego konta UKRADLIŚCIE mi ponad 100 mln monet. OPANUJCIE się ZŁODZIEJE - boście sprzęt wycofali a realne pieniądze ukradliście z czterech kont. Podejrzewam, że z każdego konta podkradacie jakieś banknoty czy monety - prawdopodobnie nikt z nas nie notuje po zakończeniu gry ile ma na koncie ( zwłaszcza ci co mają wile kont) dlatego wam się udaje - JESTEŚCIE ZWYKŁYMI ZŁODZIEJAMI.
 4. Co to ma znaczyć samoczynnie okradacie ze zrobionych lel, miałem juz 252 a teraz 250 , z drugiego konta UKRADLIŚCIE ponad 100mln monet. OPANUJCIE się ZŁODZIEJE - boście sprzęt wycofali a realne pieniądze ukradliście z czterech kont.
 5. ADM. to jednak oszuści.
 6. Nic nie zwrócili - wątpie, aby komukolwiek zwrócili
 7. Odebraliście zakupiony sprzęt i robicie mistrzostwa na wielkie ryby - chamstwo.
 8. Więcej nie zapytam o mój zakup gdzie on jest. Będę załatwiał inaczej. Wielu się oferowało nie robiąc NIC.
 9. Jak nasza sprawa - ADM. zwróć pieniądze na konta. Zwrócone perły w tej ilości nie nadają się do niczego.
 10. takie dostałem pytanie na feysie
 11. Gdzie zakupiony sprzęt - obebraliście - to oddajcie pieniądze.
 12. co to znaczy logowanie w strefach czasowych - o co chodzi
 13. ZŁY_POSEJDON co Ty za głupoty wypisujesz. dawno pisałem, ze gdyby nie promocja na sprzęt za perły - nikt by tych pereł nie kupował. Perły schodzą ADM. bardzo słabo dlatego taki numer wycieli z zimną krwią - ŻADNA POMYŁKA.
 14. lets-fish. com/?gift=df0f6bd6acc97a13
 15. My kupujący perły ponieśliśmy koszty, a wszystkim dają kichowate zadość uczynienie. Gdzie mój zakupiony sprzęt. NOWY ZWYCZAJ - KUPIĘ W SKLEPIE PODCZAS PROMOCJI TO CHYBA BĘDĘ SIĘ UKRYWAŁ,ŻEBY MI NIE ODEBRALI.
 16. Żeby zwrócili nam to co zabrali należy; Wzór nr 1 - zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa ……………………, dn. ………………………. (miejscowość, data) ………………………………… ………………………………… (dane pokrzywdzonego) Do ……………………………. ……………………………. (dane jednostki Policji lub prokuratury) ZAWIADOMIENIE o popełnieniu przestępstwa Na podstawie art. 304 § 1 k.p.k. zawiadamiam o popełnieniu w dniu ……………………. (data) w ………………………………………… (miejsce popełnienia przestępstwa) przestępstwa ………………………………………….. (rodzaj przestępstwa) na moją szkodę, przez …………………… (dane sprawcy lub informacja, że sprawca nieznany) oraz wnoszę o wszczęcie w tej sprawie postępowania przygotowawczego. Uzasadnienie [należy tu zwięźle opisać stan faktyczny oraz zachowanie sprawcy, które zdaniem zawiadamiającego nosi cechy przestępstwa i ewentualnie podać dowody na poparcie swoich twierdzeń] …………………………………… (podpis pokrzywdzonego) Załączniki: - - (należy wymienić tutaj dokumenty, do których odnosiliśmy się w uzasadnieniu) Dzisiaj wypełniam .
 17. Akurat będę u adwokata w innej sprawie - nie omieszkam spytać. CHOCIAŻ Z DOŚWIADCZENIA WIEM IŻ WYSTARCZY NAPISAĆ, ŻE DOMNIEMASZ, ŻE OKRADAJĄ GRACZY I PROKURATURA BĘDZIE PROWADZIĆ DOCHODZENIE SPRAWDZAJĄCE.
 18. Skoro unieważniono zakup znaków to prosimy o zwrot złotówek, a nie znaków w postaci pereł. Myśmy kupili znaki pereł, gdyż była promocja na sprzęt, skoro promocji nie było - PROSIMY O ZWROT ZŁOTÓWEK. Regulamin został złamany przez ekipę Lets Fish,a nie przez graczy. Usługodawca umożliwia Użytkownikowi złożenie zamówienia na Znaki (dalej również: „Zamówienie”) w następujący sposób, kolejno: a. Zamówienia można składać 24h na dobę 7 dni w tygodniu; b. Użytkownik wybiera ilość Znaków; c. Użytkownik wybiera sposób zapłaty wynagrodzenia; d. Użytkownik potwierdza dane niezbędne do złożenia Zamówienia i wykonania umowy o świadczenie Znaków; e. do momentu uruchomienia przez Użytkownika funkcjonalności oznaczonej komunikatem „Zamawiam i płacę” (moment złożenia Zamówienia) Użytkownik ma możliwość samodzielnego korygowania wprowadzonych do Zamówienia danych, w szczególności ich edycji i poprawy, w tym ma on możliwość dodawania/ usuwania Znaków oraz modyfikacji sposobu płatności; f. Użytkownik składa Zamówienie poprzez uruchomienie funkcjonalności oznaczonej komunikatem „Zamawiam i płacę”; g. w zależności od wybranego sposobu zapłaty, Użytkownik może zostać przekierowany do stron zewnętrznego dostawcy usług płatniczych, w celu zapłaty wynagrodzenia; h. Usługodawca w odpowiedzi na Zamówienie Użytkownika niezwłocznie wysyła do niego wiadomość elektroniczną na podany w tym celu przez Użytkownika adres e­mail, z potwierdzeniem otrzymania Zamówienia i przyjęciem oferty składanej przez Użytkownika bądź informacji o braku możliwości jej przyjęcia. i. z chwilą potwierdzenia, poprzez wiadomość e­mail, przyjęcia Zamówienia do realizacji przez Usługodawcę, umowa o świadczenie Znaków uważana jest za zawartą, pod warunkiem zapłaty wynagrodzenia w terminie 3 od złożenia Zamówienia. W przypadku braku zapłaty wynagrodzenia w terminie, o którym mowa w zdaniu poprzednim, umowę o świadczenie Znaków uważa się za niezawartą, po uprzednim wezwaniu Użytkownika przez Usługodawcę, wyznaczeniu dodatkowego 7 dniowego terminu na zapłatę wynagrodzenia i braku jego zapłaty w wyznaczonym terminie; 4 j. Umowa o świadczenie Znaków zostaje zawarta na czas oznaczony, do dnia wykorzystania Znaków albo upływu Okresu Aktywnego. 4. Znaki są udostępniane w pakietach, za wynagrodzeniem każdorazowo aktualnie określonym w ramach Serwisu, po wniesieniu opłaty za skorzystanie z tej usługi (dalej również: „Doładowanie”). Wynagrodzenie zawiera wszystkie należne podatki, w tym w szczególności VAT. Doładowanie każdorazowo zwiększa limit Znaków udostępnionych Użytkownikowi co przekłada się na możliwość skorzystania przez niego z większej ilości dodatkowych funkcjonalności Gry, w okresie od Doładowania do chwili ustania niniejszej Umowy (dalej również: „Okres Aktywny”). 5. Użytkownik może korzystać z dodatkowych funkcjonalności określonych w Grze w granicach udostępnionej mu ilości Znaków i wyłącznie w trakcie Okresu Aktywnego. W toku wykorzystywania Znaków zmniejsza się ich ilość w ramach Konta. Po wykorzystaniu Znaków Użytkownik nie może się nimi posługiwać i nie są one wykazywane w ramach Konta. 6. Żaden Użytkownik nie ma obowiązku korzystania ze Znaków uzyskanych w wyniku Doładowania. 7. Znaki są udostępniane wyłącznie w Okresie Aktywnym, co oznacza w szczególności brak możliwości korzystania ze Znaków po ustaniu Umowy. 8. W przypadku wyrażenia przez Użytkownika zgody, o której mowa w § 47 ust. 46 Regulaminu, udostępnienie Użytkownikowi Znaków następuje z chwilą pozytywnej weryfikacji płatności za tę usługę. W przypadku braku wyrażenia zgody, o której mowa w zdaniu poprzednim Znaki zostaną udostępnione po upływie 14 dni od zawarcia umowy o świadczenie Znaków. 9. Usługę Znaki uważa się za wyświadczoną przez Usługodawcę z chwilą udostępnienia Użytkownikowi Znaków, w ramach jego Konta, do wykorzystania w Grze. 10. Zapłaty wynagrodzenia można dokonać m.in. za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych akceptowanego w danym momencie przez Usługodawcę i prezentowanego w ramach Konta Użytkownika, za pomocą karty płatniczej lub przelewu elektronicznego. 11. Jeżeli Użytkownik dokonał płatności kartą płatniczą lub przelewem elektronicznym, za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych, zwrot należności (na przykład z tytułu odstąpienia przez Użytkownika od umowy o świadczenie Znaków) następuje odpowiednio na kartę płatniczą lub na rachunek bankowy, z którego nastąpiła pierwotna płatność. Użytkownik może również wyrazić zgodę na dokonanie zwrotu przy użyciu innych środków płatniczych, niż użytych w początkowej transakcji, które nie będzie wiązało się dla niego z poniesieniem kosztów. 12. Szczegółowe warunki dokonywania płatności za usługę Znaki mogą określać regulaminy podmiotów pośredniczących, wedle wyboru i na zlecenie Użytkownika, w dokonaniu przez niego płatności na rzecz Usługodawcy.
 19. BRAKUJE JESZCZE JENDNEGO - NAJLEPSZEGO Z ŁOWISK W REALU - DELTY WOŁGI - zróbcie coś w tej kwestii,
 20. HenGW58

  doswiadczenia

  Od paru ładnych dni COŚ SŁABO DZIAŁAJĄ DOŚWIADCZENIA - nawet w Atlantydzie, o co chodzi.
 21. od jakiego lelu płaci adm. za ukończony ewent
×
×
 • Create New...