Jump to content
Let's Fish Community

Leaderboard


Popular Content

Showing content with the highest reputation since 10/16/19 in all areas

  1. 1 point
    orki3210 znowu sie kolega zacina zapomina podać gdzie mistrzostwa , proszę pacjeta zdyscyplinować
  2. 1 point
    Na dodatek te sieci w rangach weteran/arcymistrz kompletnie niepotrzebne, bo i po co? Nie można było dostosować promocji do wymagań eventowych w randze? Chyba tylko po to w najwyższych rangach ta promocja, żeby w nawale wyskakujących okien ktoś kliknął przypadkowo i stracił kasę. Oferta niespodzianka byłaby spoko, gdyby cena równa była cenie 1 gazety. Wtedy każdy dodatkowy bonus byłby rzeczywiście wygraną.
This leaderboard is set to Warsaw/GMT+02:00
×
×
  • Create New...