Jump to content
Let's Fish Community

Leaderboard


Popular Content

Showing content with the highest reputation on 01/03/20 in all areas

  1. 1 point
    lodołamacz nie świruj bo Pan Zenek znowu wyciągnie błędne wnioski i po tym jak zabrał magię i sonary z dziennych losowań to teraz zlikwiduje sonary z nagród w eventach. Śmieci to nie to co pokazujesz. Gdy domagamy się możliwości usunięcia śmieci mamy na myśli bezużyteczne pamiątki po świątecznych eventach, gwiazdki expa, licencje itp. Na pewno nie perłowe itemki typu: magia czy sonary.
This leaderboard is set to Warsaw/GMT+01:00
×
×
  • Create New...