Jump to content
Let's Fish Community

Leaderboard


Popular Content

Showing content with the highest reputation on 09/28/19 in all areas

  1. 1 point
    Nareszcie TSG wysłuchało graczy i wprowadziło kluczowe zmiany ułatwiające grę. Co prawda musiałem wydać 300 pereł na odblokowanie tych zestawów ale to żaden koszt gdy pomyślę o tych zaoszczędzonych sekundach. Brawo, oby tak dalej.
This leaderboard is set to Warsaw/GMT+01:00
×
×
  • Create New...