Jump to content
Let's Fish Community

Leaderboard


Popular Content

Showing content with the highest reputation on 02/14/18 in all areas

  1. 1 point
    No proszę w czołówce nasz pechowy kupiec starożytnego kołowrotka.Szacunku się domaga dla siebie i klubu,bo tyle kasy wpłacają na grę,a tu niespodzianka,czyżby tak kolosalne wpłaty tego nie zapewniły i trzeba kombinować jak tu sobie pomóc w tygodniówce.
This leaderboard is set to Warsaw/GMT+01:00
×
×
  • Create New...