Jump to content
Let's Fish Community

Leaderboard


Popular Content

Showing content with the highest reputation on 01/29/18 in all areas

  1. 2 points
    Najlepsza w tym wszystkim jest logika tfu rców (geniuszy) , że za to samo (pomimo ,,promocji") można zapłacić 99,99 PLN lub 39,99 EUR kurs z KOSMOSU 2,5 . Robicie z Siebie POŚMIEWISKO , czy może opłata była w bilonie (ale tam też kurs około 3,5) Muszę przyznać , że na Wasze poczynania brakuje słów , lub cisną się same pip. pip, pip............ pip . Dominiku (Hiena ) do tej pory myślałam , że tylko agenci ubezpieczeniowi byliby zdolni do skonstruowania takiej limitowanej oferty , ale jak widać masz się jeszcze czego uczyć , może zapytaj o szkolenia . A teraz cytat z kabaretu ,, do tej pory byliście dnem , ale dziś zrobiliście odwiert"
This leaderboard is set to Warsaw/GMT+01:00
×
×
  • Create New...