Jump to content
Let's Fish Community

Leaderboard


Popular Content

Showing content with the highest reputation on 01/25/18 in all areas

  1. 1 point
    Wpływy spadają więc nowy pomysł na wyciągnięcie kasy to bilety kupować... Zaiste genialne posunięcie A bajek o złym naliczaniu punktów i problemów z naprawą nie kupuje bo po kiego wuja zmieniła się waluta z pereł na baksy. Tylko i wyłącznie w jednym celu Wyczyścić konta i zmuszać do zakupów. Brnijcie dalej w swej polityce włodarze z TSG a graczy będzie przybywać....
This leaderboard is set to Warsaw/GMT+02:00
×
×
  • Create New...