Jump to content
Let's Fish Community

Leaderboard


Popular Content

Showing content with the highest reputation on 11/20/17 in all areas

  1. 1 point
    No i @Rennard -nie ma uczciwych mechanizmów pozwalających selektywnie wyszkolić sobie 6 rybek z łowiska i w związku z tym WY oszukujecie graczy dając niektórym taką możliwość, albo ONI oszukują WAS i NAS, a wy powtarzacie jak mantrę, że nic się nie dzieje..
  2. 1 point
    Marcin ja podalem przyklad slaby ze min tyle wplat powinno byc od wprowadzenia zmian.
  3. 1 point
    Podany gracz nie oszukuje. Banknoty pozyskuje w uczciwy sposób tak samo jak magazyny i szkolenia.
This leaderboard is set to Warsaw/GMT+01:00
×
×
  • Create New...