Jump to content
Let's Fish Community

Leaderboard


Popular Content

Showing content with the highest reputation on 05/17/17 in all areas

  1. 2 points
    Administracja pracuje pełną parą. Niedawno rozwiązano problem pucharków, tylko zamiast uporządkowania o którym z rok temu była mowa, obcięto sporo stron, bo pewnie już za dużo miejsca zajmowały. Reasumując: zamiast wprowadzenia segregacji kosz na śmieci został opróżniony do połowy, brawo Wy
  2. 1 point
    A tak przy okazji sugestii wprowadzenia jakiegoś pucharka związanego z Legendarnymi Rybami, to może by również pomyśleć o wprowadzeniu takiego osiągnięcia -jako płatnego oczywiście ?
This leaderboard is set to Warsaw/GMT+02:00
×
×
  • Create New...