Jump to content
Let's Fish Community

Leaderboard


Popular Content

Showing content with the highest reputation on 11/07/16 in all areas

  1. 1 point
    @Piotrekkk Po pierwsze imię i nazwisko podane być powinno w korespondencji mailowej a ta jak każda korespondencja podlega tajemnicy korespondencji. Po drugie imię i nazwisko nie identyfikuje osoby więc nie podpada jeszcze pod ochronę danych. Janów Kowalskich może być w Polsce tysiące, co innego gdyby @Azirik żądał podania jeszcze adresu zamieszkania. - To tyle o kwestiach formalnych. Podpisywanie się Agent, Zenek czy Edward to czysta kpina. Oczywiście, że reprezentują oni firmę ale - przepraszam - KTO reprezentuje? Agent? Zenek? Edward? Kto to? Przedstawiciele firm pisząc czy dzwoniąc podają swoje imię i nazwisko. Tego wymagają dobre praktyki i co ważniejsze tego wymaga KULTURA i przyzwoitość. Nie przedstawienie się to zwykłe chamstwo czyli brak kultury. Jedyna okoliczność łagodząca to fakt, że ci Agenci, Zenki i Edwardy wiedzą, że wciskają nam kit i po prostu wstydzą się podać swojego nazwiska. Być może takie mają warunki pracy, być może podpisując umowę nie wiedzieli, że tak się dzieje ale w tej sytuacji człowiek przyzwoity rzuciłby taka pracę z wielkim hukiem. Ważniejsze od grubego portfela jest to żeby móc popatrzeć w lustro bez obrzydzenia. Problem w tym, że przyzwoitość i kultura to w dniu dzisiejszym towar bardzo deficytowy.
This leaderboard is set to Warsaw/GMT+01:00
×
×
  • Create New...