Jump to content
Let's Fish Community

Leaderboard


Popular Content

Showing content with the highest reputation on 10/27/16 in all areas

  1. 1 point
    Żeby nie tworzyć nowego tematu zapytam szanowne forum w tym miejscu. Jak przyznawane są punkty i miejsca w turnieju kiedy kilku graczy złowiło rybę o tej samej masie - konkretnie 0,499 kg ?
This leaderboard is set to Warsaw/GMT+01:00
×
×
  • Create New...