Jump to content
Let's Fish Community

Leaderboard


Popular Content

Showing content with the highest reputation on 09/22/16 in all areas

  1. 1 point
    Teraz chodzi JEDYNIE o lustrację, nabitych kont oraz wyciągnięcie ( w odpowiednim czasie) konsekwencji za ich podłość, oszukiwanie oraz kategorie graczy, a w zasadzie ludzi czyli : : NIŻSZOŚĆ! Nawet podłość z natury, tj. wynikająca z otrzymania podłych genów niestety nie może być okolicznością łagodzącą, sami ta drogę wybrali i musza być eliminowani do równorzędnych zasad gry. Oczywiście mam dowody , że tak się stanie, ale nie wszystko naraz. Wszystko w odpowiednim czasie. To grubsza sprawa. Czynniki miarodajne proszę jedynie o zapodanie rejestru oszukiwania i wyciągnięcie odpowiednich kroków w stosunku tego wąskiego środowiska oszukańczego.
This leaderboard is set to Warsaw/GMT+01:00
×
×
  • Create New...