Jump to content
Let's Fish Community

Leaderboard


Popular Content

Showing content with the highest reputation on 01/04/16 in all areas

  1. 1 point
    Skills Larger sea fish – increases maximum weight of sea fish by 3%, it costs 200 points. Larger freshwater fish – increases maximum weight of freshwater fish by 3%, it costs 200 points. Larger fish in the network – increases maximum weight of fish in the net by 20%, it costs 100 points. More fish in the net – increases maximum weight of all fish in the net by 20%, it costs 100 points. More coins for fish – increases the number of coins received for caught fish by 20%, it costs 100 points. Faster spinning reel – increases the speed of spinning reel by 5%, it costs 200 points. Faster sea reel – increases the speed of sea reel by 5%, it costs 200 points. Easier freshwater fishing – slows down the fight with the fish by 5%, it costs 100 points. Easier sea fishing – slows down the fight with the fish by 5%, it costs 100 points. More experience for the fish – increases the number of experience points for caught fish by 10%, it costs 200 points. Strength Better float rod – increases the strength of a flood rod by 5%, it costs 200 points. Better spinning rod – increases the strength of a spinning rod by 5%, it costs 200 points. Better sea fishing rod – increases the strength of a sea fishing rod by 5%, it costs 200 points. More effective sea lure – increases the effectiveness of sea lures by 50%, it costs 100 points. More effective lure – increases the effectiveness of lures by 50%, it costs 100 points. Stronger sea lure – increases the strength of sea lures by 15%, it costs 100 points. Stronger lure – increases the strength of sea lures by 15%, it costs 100 points. Bigger fish in float fisheries – increases the size of fish in the float fisheries by 30%, it costs 200 points. Bigger fish in spinning fisheries – increases the size of fish in the spinning fisheries by 30%, it costs 100 points. Bigger fish in sea fisheries – increases the size of fish in the sea fisheries by 30%, it costs 200 points. Competence Larger fish with groundbait – increases the size of fish caught with groundbait by 5%, it costs 200 points. Faster landing net – increases the landing net speed by 5%, it costs 100 points. Longer landing net time – increases the landing net time by 20%, it costs 100 points. Stronger float leader – increases the strength of a float leader by 25%, it costs 200 points. Stronger spinning leader – increases the strength of a spinning leader by 25%, it costs 200 points. Stronger sea leader – increases the strength of a sea leader by 25%, it costs 200 points. Longer groundbait time – increases the groundbait time by 20%, it costs 100 points. Longer powerbonus time – increases thepower bonus time by 20%, it costs 100 points. Longer bonus to experience – increases the experience bonus time by 20%, it costs 100 points. Longer license time – increases the license time by 20%, it costs 200 points.
  2. 1 point
    Jej każdy topic zajmujecie. Umówcie się na kawę czy coś i wyjaśnijcie sobie te sprawy na priv. Ja mam inną propozycję - stwórzmy te forum, forum gry a nie forum narzekania. Widać, że jesteście zaawansowanymi graczami - stwórzcie jakiś poradniki dla innych.
  3. 1 point
    Ja tutaj nie widzę problemu, natomiast problem jest z Tobą, bo dowolnie manipulujesz wypowiedziami i przypisujesz komuś pomawianie o oszustwa. Jest pewna różnica w używaniu tego słowa: jeżeli ktoś dokonuje w systemie mikropłatności zakupu najwyższych sprzętów dostępnych w danej randze, a pomimo tego ktoś ma nadal sprzęt 3-4 razy większy od niego, to popełniono wobec takiej osoby oszustwo. Natomiast kwestia KTO jest tym oszustem? -ja na pewno nie przypisywałem tego słowa żadnemu graczowi, a wcześniej wyraźnie rozgraniczałem sytuację, kiedy należałoby uregulować to wobec posiadaczy"starych" wędek. Problemem jest również regulamin konkursów, który po szczegółowej analizie wyjątkowo sprzyja wszelkim możliwym nieprawidłowościom w grze, a przecież jego zmiana jest najprostszą rzeczą do zrobienia.. Wobec czego można mówić o złej woli rozwiązywania problemów przez zarząd gry.
This leaderboard is set to Warsaw/GMT+02:00
×
×
  • Create New...